R-Licens

ELEKTRO KROON AB

ETT REKOMMENDERAT FÖRETAG!

Elektro Kroon AB har blivit rekommenderade på grund av sitt sätt att agera mot kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. De har förbundit sig att ta ett etiskt ansvar och följa R-licensens Etikpolicy.
R-Företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen hos Elektro Kroon AB.

Rekommenderat Företag = R-licens
R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik. För att erhålla en licens behöver man blir rekommenderad i sju olika steg. En licens går inte att köpa man måste bli rekommenderad.